FINAL FLIGHT OF REGULAR WORKERS ON MAY 13 & 14, 2019 (वैशाख ३० र ३१)

तपसिलमा उल्लेखित भएका व्यक्तिहरूले तपिसल बमोजिमका कागजातहरू मिति २०७६ वैशाख २७ गते शुक्रबार सम्ममा यस कार्यालयमा पेश गरिसक्नुपर्नेछ । साथै मिति २०७६ वैशाख २६ गते बिहिबार बिहान १०:३० देखि ३:०० बजे सम्म सि लिङ्क ट्राभल्स एण्ड टुर्सको खातामा (ग्लोबल आई एम ई बैंक खाता न. ८८०१०१०००००८१ वा जनता बैंक खाता न. १०६००६०४८५०३५०१) मा सो दिनको […]

Continue Reading

FINAL FLIGHT OF REGULAR WORKERS ON MAY 7, 2019 (वैशाख २४)

तपसिलमा उल्लेखित भएका व्यक्तिहरूले तपिसल बमोजिमका कागजातहरू मिति २०७६ वैशाख २० गते शुक्रबार सम्ममा यस कार्यालयमा पेश गरिसक्नुपर्नेछ । साथै मिति २०७६ वैशाख १९ गते बिहिबार बिहान १०:३० देखि ३:०० बजे सम्म सि लिङ्क ट्राभल्स एण्ड टुर्सको खातामा (ग्लोबल आई एम ई बैंक खाता न. ८८०१०१०००००८१ वा जनता बैंक खाता न. १०६००६०४८५०३५०१) मा सो दिनको […]

Continue Reading

Final Flight Of Committed Workers On May 8 2019

तपसिलमा उल्लेखित भएका व्यक्तिहरूले तपिसल बमोजिमका कागजातहरू मिति २०७६ वैशाख २३ गते सोमबार सम्ममा यस कार्यालयमा पेश गरिसक्नुपर्नेछ । साथै मिति २०७६ वैशाख २२ गते आईतबार बिहान १०:३० देखि ३:०० बजे सम्म सि लिङ्क ट्राभल्स एण्ड टुर्सको खातामा (ग्लोबल आई एम ई बैंक खाता न. ८८०१०१०००००८१ वा जनता बैंक खाता न. १०६००६०४८५०३५०१) मा सो दिनको […]

Continue Reading

PROPOSED FLIGHT SCHEDULE OF REGULAR ON 2019/05/12 (वैशाख २९, २०७६)

तपसिलमा उल्लेखित भएका व्यक्तीहरूको मिति २०७६ वैशाख २९ आईतबार गतेको लागि उडान तालिका प्राप्त हुन आएको छ। उडान सम्बन्धि बिस्तृत बिबरण(अन्तिम उडान तालिका) मिति २०७६ वैशाख २५ बुधबार गते बेलुकासम्ममा प्रकाशित गरीनेछ । उल्लेखित (CBT तर्फ उत्तिर्ण भै CBT बाटै करार आएका बाहेकका)व्यक्तिहरूले पूर्व अभिमुखीकरण तालिम नलिएको भए यथाशिघ्र तालिम केन्द्र भैसेपाटीमा सम्पर्क गर्नुहुन र […]

Continue Reading

PROPOSED FLIGHT SCHEDULE OF CW ON 2019/05/15(जेष्ठ १, २०७६)

तपसिलमा उल्लेखित भएका व्यक्तीहरूको मिति २०७६ जेष्ठ १ गतेको लागि उडान तालिका प्राप्त हुन आएको छ। उडान सम्बन्धि बिस्तृत बिबरण(अन्तिम उडान तालिका) मिति २०७६ वैशाख २५ गते बेलुकासम्ममा प्रकाशित गरीनेछ । उल्लेखित Comitted व्यक्तिहरूले तुरुन्त क्षयरोग परीक्षण गर्न र CCVI फाराम नभरेका ब्यक्तिहरूले यथाशिघ्र छिटो इ पि एस कार्यालयमा आइ CCVI फाराम भर्नुहुन समेत जानकारी […]

Continue Reading

FINAL FLIGHT OF CW ON 10TH OCTOBER, 218

तपसिलमा उल्लेखित भएका व्यक्तिहरूले तपिसल बमोजिमका कागजातहरू मिति २०७५ आश्विन २२ गते सम्ममा यस कार्यालयमा पेश गरिसक्नुपर्नेछ । साथै मिति २०७५ आश्विन २१ गते आईतबार बिहान १०:३० देखि ३:०० बजे सम्म सि लिङ्क ट्राभल्स एण्ड टुर्सको खातामा (ग्लोबल आई एम ई बैंक खाता न. ८८०१०१०००००८१ वा जनता बैंक खाता न. १०६००६०४८५०३५०१) मा अमेरिकन डलर ४११.७५ […]

Continue Reading

FINAL FLIGHT OF REGULAR WORKERS ON 14TH & 16TH OCTOBER, 2018

तपसिलमा उल्लेखित भएका व्यक्तिहरूले तपिसल बमोजिमका कागजातहरू मिति २०७५ आश्विन २६ गते सम्ममा यस कार्यालयमा पेश गरिसक्नुपर्नेछ । साथै मिति २०७५ आश्विन २५ गते बिहिबार बिहान १०:३० देखि ३:०० बजे सम्म सि लिङ्क ट्राभल्स एण्ड टुर्सको खातामा (ग्लोबल आई एम ई बैंक खाता न. ८८०१०१०००००८१ वा जनता बैंक खाता न. १०६००६०४८५०३५०१) मा अमेरिकन डलर ४११.७५ […]

Continue Reading

FINAL FLIGHT OF REGULAR WORKERS ON 05,06&07 AUG, 2018 को नाम पर्यो कि परेन हेर्नुहोस्।

FINAL FLIGHT OF REGULAR WORKERS ON 05,06&07 AUG, 2018 तपसिलमा उल्लेखित भएका व्यक्तिहरूले तपिसल बमोजिमका कागजातहरू मिति २०७५ श्रावण १८ गते सम्ममा यस कार्यालयमा पेश गरिसक्नुपर्नेछ । साथै मिति २०७५ श्रावण १७ गते बिहिबार बिहान १०:३० देखि ३:०० बजे सम्म ग्लोबल आई एम ई बैंक कमलादी हेरिटेज प्लाजाको बिपरित (४२४३८९१,४२४१२१९) मा गर्इ प्लेन टिकट लिनुपर्नेछ र मिति २०७५ श्रावण १९  गते […]

Continue Reading

July 18 को FINAL FLIGHT OF REGULAR WORKERS ON AUGUST 22, 23 & 24 (श्राबण ६. ७ र ८) अायो नाम पर्यो कि परेन हेर्नुहोस्।

तपसिलमा उल्लेखित भएका व्यक्तिहरूले तपिसल बमोजिमका कागजातहरू मिति २०७५ श्राबण ४ गते सम्ममा यस कार्यालयमा पेश गरिसक्नुपर्नेछ । साथै मिति २०७५ श्राबण ३ गते बिहिबार बिहान १०:३० देखि ३:०० बजे सम्म ग्लोबल आई एम ई बैंक कमलादी हेरिटेज प्लाजाको बिपरित (४२४३८९१,४२४१२१९) मा गर्इ प्लेन टिकट लिनुपर्नेछ र मिति २०७५ श्राबण ५ गते शनिबार ठीक ११:३० […]

Continue Reading

१४७ जना को Final Flight अायो छिन्गुदुल..नाम पर्यो कि परेन हेर्नुहोस्।

तपसिलमा उल्लेखित भएका व्यक्तिहरूले तपिसल बमोजिमका कागजातहरू मिति २०७५ आषाढ २९ गते सम्ममा यस कार्यालयमा पेश गरिसक्नुपर्नेछ । साथै मिति २०७५ आषाढ २८ गते बिहिबार बिहान १०:३० देखि ३:०० बजे सम्म ग्लोबल आई एम ई बैंक कमलादी हेरिटेज प्लाजाको बिपरित (४२४३८९१,४२४१२१९) मा गर्इ प्लेन टिकट लिनुपर्नेछ र मिति २०७५ आषाढ ३०  गते शनिबार ठीक ११:३० बजे इ.पि.एस. कार्यालयमा स्वयं उपस्थित भइ […]

Continue Reading