FINAL FLIGHT

FINAL FLIGHT OF REGULAR WORKERS ON MAY 13 & 14, 2019 (वैशाख ३० र ३१)

तपसिलमा उल्लेखित भएका व्यक्तिहरूले तपिसल बमोजिमका कागजातहरू मिति २०७६ वैशाख २७ गते शुक्रबार सम्ममा यस कार्यालयमा पेश गरिसक्नुपर्नेछ । साथै मिति २०७६ वैशाख २६ गते बिहिबार बिहान १०:३० देखि ३:०० बजे सम्म सि लिङ्क ट्राभल्स…

Read More

FINAL FLIGHT OF REGULAR WORKERS ON MAY 7, 2019 (वैशाख २४)

तपसिलमा उल्लेखित भएका व्यक्तिहरूले तपिसल बमोजिमका कागजातहरू मिति २०७६ वैशाख २० गते शुक्रबार सम्ममा यस कार्यालयमा पेश गरिसक्नुपर्नेछ । साथै मिति २०७६ वैशाख १९ गते बिहिबार बिहान १०:३० देखि ३:०० बजे सम्म सि लिङ्क ट्राभल्स…


Final Flight Of Committed Workers On May 8 2019

तपसिलमा उल्लेखित भएका व्यक्तिहरूले तपिसल बमोजिमका कागजातहरू मिति २०७६ वैशाख २३ गते सोमबार सम्ममा यस कार्यालयमा पेश गरिसक्नुपर्नेछ । साथै मिति २०७६ वैशाख २२ गते आईतबार बिहान १०:३० देखि ३:०० बजे सम्म सि लिङ्क ट्राभल्स…


PROPOSED FLIGHT SCHEDULE OF REGULAR ON 2019/05/12 (वैशाख २९, २०७६)

तपसिलमा उल्लेखित भएका व्यक्तीहरूको मिति २०७६ वैशाख २९ आईतबार गतेको लागि उडान तालिका प्राप्त हुन आएको छ। उडान सम्बन्धि बिस्तृत बिबरण(अन्तिम उडान तालिका) मिति २०७६ वैशाख २५ बुधबार गते बेलुकासम्ममा प्रकाशित गरीनेछ । उल्लेखित (CBT…


PROPOSED FLIGHT SCHEDULE OF CW ON 2019/05/15(जेष्ठ १, २०७६)

तपसिलमा उल्लेखित भएका व्यक्तीहरूको मिति २०७६ जेष्ठ १ गतेको लागि उडान तालिका प्राप्त हुन आएको छ। उडान सम्बन्धि बिस्तृत बिबरण(अन्तिम उडान तालिका) मिति २०७६ वैशाख २५ गते बेलुकासम्ममा प्रकाशित गरीनेछ । उल्लेखित Comitted व्यक्तिहरूले तुरुन्त…


FINAL FLIGHT OF CW ON 10TH OCTOBER, 218

तपसिलमा उल्लेखित भएका व्यक्तिहरूले तपिसल बमोजिमका कागजातहरू मिति २०७५ आश्विन २२ गते सम्ममा यस कार्यालयमा पेश गरिसक्नुपर्नेछ । साथै मिति २०७५ आश्विन २१ गते आईतबार बिहान १०:३० देखि ३:०० बजे सम्म सि लिङ्क ट्राभल्स एण्ड…


FINAL FLIGHT OF REGULAR WORKERS ON 14TH & 16TH OCTOBER, 2018

तपसिलमा उल्लेखित भएका व्यक्तिहरूले तपिसल बमोजिमका कागजातहरू मिति २०७५ आश्विन २६ गते सम्ममा यस कार्यालयमा पेश गरिसक्नुपर्नेछ । साथै मिति २०७५ आश्विन २५ गते बिहिबार बिहान १०:३० देखि ३:०० बजे सम्म सि लिङ्क ट्राभल्स एण्ड…


FINAL FLIGHT OF REGULAR WORKERS ON 05,06&07 AUG, 2018 को नाम पर्यो कि परेन हेर्नुहोस्।

FINAL FLIGHT OF REGULAR WORKERS ON 05,06&07 AUG, 2018 तपसिलमा उल्लेखित भएका व्यक्तिहरूले तपिसल बमोजिमका कागजातहरू मिति २०७५ श्रावण १८ गते सम्ममा यस कार्यालयमा पेश गरिसक्नुपर्नेछ । साथै मिति २०७५ श्रावण १७ गते बिहिबार बिहान १०:३० देखि ३:०० बजे सम्म…


July 18 को FINAL FLIGHT OF REGULAR WORKERS ON AUGUST 22, 23 & 24 (श्राबण ६. ७ र ८) अायो नाम पर्यो कि परेन हेर्नुहोस्।

तपसिलमा उल्लेखित भएका व्यक्तिहरूले तपिसल बमोजिमका कागजातहरू मिति २०७५ श्राबण ४ गते सम्ममा यस कार्यालयमा पेश गरिसक्नुपर्नेछ । साथै मिति २०७५ श्राबण ३ गते बिहिबार बिहान १०:३० देखि ३:०० बजे सम्म ग्लोबल आई एम ई…


१४७ जना को Final Flight अायो छिन्गुदुल..नाम पर्यो कि परेन हेर्नुहोस्।

तपसिलमा उल्लेखित भएका व्यक्तिहरूले तपिसल बमोजिमका कागजातहरू मिति २०७५ आषाढ २९ गते सम्ममा यस कार्यालयमा पेश गरिसक्नुपर्नेछ । साथै मिति २०७५ आषाढ २८ गते बिहिबार बिहान १०:३० देखि ३:०० बजे सम्म ग्लोबल आई एम ई बैंक कमलादी हेरिटेज प्लाजाको…