LC

JUNE 18 को EMPLOYMENT CONTRACT 6.. नाम पर्यो कि परेन हेर्नुहोस्…

HRD Korea बाट छनौट भई  Employment Contract आएका तपसिलका व्यक्तिहरुले आफ्नो राहदानी लिई निर्धारित मितिभित्र यस शाखामा सम्पर्क राख्नुपर्ने छ । अन्यथा Labour Contract रद्द गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने व्यहोरा समेत सम्बन्धित सबैको लागि जानकारी…

Read More