JUNE 18 को EMPLOYMENT CONTRACT 6.. नाम पर्यो कि परेन हेर्नुहोस्…

HRD Korea बाट छनौट भई  Employment Contract आएका तपसिलका व्यक्तिहरुले आफ्नो राहदानी लिई निर्धारित मितिभित्र यस शाखामा सम्पर्क राख्नुपर्ने छ । अन्यथा Labour Contract रद्द गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने व्यहोरा समेत सम्बन्धित सबैको लागि जानकारी गराइन्छ । 4989 RAI BINOD 1994/12/27 Male DIPLUNG 2, KHOTANG 2018/05/23 4990 MAHATO GANGA RAM 1994/08/15 Male BALUWA,06 MEGHAULI CHITWAN […]

Continue Reading