कोरियामा मिसे मन्जी (पहेलो धुलो)

दक्षिण कोरियाको उत्तरीभेग खास्गरी खेङ्गिदो, सउल, इन्छनतिर चाइनाबाट प्रदुषण रहित पहेलो धुलो आएको र यस्ले स्वास्थमा नराम्रो असर पुर्याउने हुँदा

Read more