November 2018

कोरियामा मिसे मन्जी (पहेलो धुलो)

दक्षिण कोरियाको उत्तरीभेग खास्गरी खेङ्गिदो, सउल, इन्छनतिर चाइनाबाट प्रदुषण रहित पहेलो धुलो आएको र यस्ले स्वास्थमा नराम्रो असर पुर्याउने हुँदा स्वस्थको ख्याल गर्न स्वस्थ मन्त्रालयले सबै नागरिकरुसमक्ष अनुरोध गरेको छ । १, मिसेमन्जीबाट जोगिनका लागि…